Zarządzanie placówką


Placówką kieruje dyrektor, powoływany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego.
Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwą realizację standardów opieki i wychowania oraz przestrzeganie standardów usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych w Placówce. Odpowiada za realizację zadań Placówki, w szczególności:

  1. organizuje pracę Placówki,
  2. sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez pracowników,
  3. kieruje bieżącymi sprawami Placówki,
  4. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju,
  5. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  6. reprezentuje Placówkę na zewnątrz,
  7. wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.

Od 1 czerwca 1993 roku funkcję dyrektora Placówki pełni Maria Holak.

Informacja wytworzona przez:
Maria Holak
email: pow@rafalowka.pl tel.:0438296785 fax: 0438296865
, w dniu:  14‑04‑2006 11:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 10:19:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive