Informacje podstawowe
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

W RAFAŁÓWCE

ADRES:
Rafałówka 2, 98-290 Warta

KONTAKT:
Tel.:(43) 829 67 85, (43) 829 68 65
Fax: (43) 829 67 85
E-mail:pow@rafalowka.pl

NIP: [827-17-10-396], REGON: [730155631]
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce jest samodzielną powiatową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, prowadzoną przez Powiat Sieradzki.

Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Wydział Spraw Społecznych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce jest instytucjonalną formą pieczy zastępczej typu socjalizacyjnego.Przedmiotem działalności Placówki jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki przez rodziców. Do zadań Placówki należy w szczególności:
  1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  2. realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
  3. umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowił inaczej,
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
  5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
  6. zapewnienie dziecku terapii odpowiedniej do jego potrzeb,
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  8. przygotowywanie do samodzielnego życia.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce dysponuje 30 miejscami. Mogą w niej przebywać dzieci do czasu osiągnięcia pełnoletności. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać nadal w Placówce za zgodą dyrektora Placówki i jeżeli się uczy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25.roku życia.

Wychowanków do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rafałówce kieruje Powiat Sieradzki. Podstawą skierowania jest :

  1. orzeczenie sądu,
  2. wniosek rodziców, dziecka, opiekuna prawnego lub innej osoby trzeciej.
Placówka może przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki - na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka, zagrożenie jego zdrowia lub życia.

W naszej codziennej pracy staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Utrzymujemy regularne kontakty z ich rodzinami. Podejmujemy działania w celu umożliwienia powrotu dzieci do rodzin własnych, a gdy jest to niemożliwe, w porozumieniu z Regionalnym Ośrodkiem Adopcyjnym w Łodzi i organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej poszukujemy dla nich rodzin adopcyjnych lub zastępczych.

Dzieci, które nie mają szansy na powrót do własnych rodzin, ani na umieszczenie w rodzinnym środowisku zastępczym, staramy się jak najlepiej przygotować do samodzielnego, dorosłego życia.


Zdjecie Nr 3 - 16.02.2009

16‑02‑2009 09:52:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zdjęcie Nr 2 - 16.02.2009

16‑02‑2009 09:48:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zdjęcie Nr1 - 16.02.2009

16‑02‑2009 09:44:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Dom Dziecka w Rafałówce - zdjęcie _001_55849

Dom Dziecka w Rafałówce - zdjęcie

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Maria Holak
email: pow@rafalowka.pl tel.:0438296785 fax: 0438296865
, w dniu:  14‑04‑2006 11:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  14‑04‑2006 11:07:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 08:36:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie